Misją Telko jest poprawa bezpieczeństwa i wspieranie rozwoju kolei w Polsce i Europie. Stoi za tym nie tylko pasja do kolejnictwa ale także wiara w przewagę transportu kolejowego nad innymi rozwiązaniami.
W Telko projektujemy oraz produkujemy nowoczesne rozwiązania półprzewodnikowe dla kolei: sygnalizatory drogowe przejazdowe, wskaźniki świetlne oraz źródła światła wykorzystywane w sygnalizatorach kolejowych i przejazdowych.

Telko, od momentu powstania prawie 30 lat temu jest firmą innowacyjną, która wyznacza standardy w obszarach swojego działania. Odegraliśmy
pierwszoplanową rolę w budowie sieci telekomunikacyjnych oraz migracji na źródła LED w sygnalizacji ruchu kołowego w Polsce.

Zważywszy na fakt,że założyciele firmy poznali się pracując w Ośrodku Informatyki Kolejnictwa w Olsztynie, naturalnym było zaangażowanie firmy w kolejną już branżę pożytku publicznego jaką jest transport kolejowy.

Wdrożenia urządzeń sygnalizacyjnych oraz informacyjnych, które przeprowadziliśmy zaowocowały szeregiem patentów oraz objęciem przez nas pozycji lidera rynku.

Nasze produkty są kompatybilne z wszystkimi spotykanymi w Polsce typami systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK) czy to tradycyjnymi przekaźnikowymi czy też cyfrowymi.

Dodatkowo urządzenia te mogą być użyte jako zamiennik jeden do jednego rozwiązań żarowych.